Doorlopende Machting (SEPA)

Naam Stichting The Rock Foundation
Adres Livornstraat 8-2
Postcode 1055 ZX
Incassant ID NL 59 ZZZ7 6663 8760 000
Kenmerk machtiging 2019 5555 777 1212
Reden betaling Contributie Stichting The Rock Foundation

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting The Rock Foundation om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven. Ook geeft u aan aan uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van . Stichting The Rock Foundation. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik machtig The Rock Foundation om periodiek het vastgestelde bedrag af te schrijven *
Hiermee ga ik akkoord met het Incasseren van een maandelijks bedrag